TERAYAMA Shuji

Photo theque imaginaire de Shuji Terayama - Les gens de la famille Chien-Dieu (1975) Published by Yomiuri Shimbun

4CP (29.5 x 22.5cm) 140 Pages, Hardcover with DJ and OBI

Using Format